• Suaugusiųjų savaitės akimirka

 • Atostogos...

 • Katino dienos...

 • Tolerancija

 • Suaugusiųjų savaitė

Vilkaviškio r. Giedrių jaunimo ir suaugusiųjų mokykla

Projektas „Profesijos ir suaugusiųjų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo sistemos plėtra“ (Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-01-0001)

Suaugusiųjų mokymo įstaigų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo mokymai

Mokymų „Žinių vertinimas ir tiriamoji kompetencija“, kuriuos rugsėjo 27-28 dienomis Trakuose vedė lektorė dr. Gintautė Žibėnienė, metu aptarėme tokias temas: suaugusių mokinių žinių vertinimo metodų parinkimas, svarbi asmens pasiekimų ir pažangos vertinimo dalis – refleksija, įsivertinimo (žodiniai, vaizdiniai, praktiniai) metodai, taikomieji tyrimai bei jų pritaikymas andragogo veikloje, statistinė duomenų analizė, antriniai duomenų šaltiniai ir kt.

Skaityti daugiau: Suaugusiųjų mokymo įstaigų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo mokymai

Projektas „Profesijos ir suaugusiųjų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo sistemos plėtra“ (Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-01-0001)

Suaugusiųjų mokymo įstaigų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo mokymai

Mokymų „Kolegialus vertinimas“, kuriuos birželio 28-29 dienomis Klaipėdoje vedė lektorė dr. Gintautė Žibėnienė, metu aptarėme tokias temas:

 • Kolegialus vertinimas: patirtinis aspektas. Besimokančių bendruomenė ir kolegialus vertinimas, kaip svarbūs ugdymo kokybės užtikrinimo ir geros mokyklos komponentai
 • Kolegialaus vertinimo taikymas kituose švietimo sistemos sektoriuose ir šalyse: modeliai, vertinimo sritys ir metodai
 • Kolegialaus vertinimo organizavimas
 • Kolegialaus vertinimo eigos etapai ir vykdymas
 • Kolegialaus vertinimo metu gautos informacijos analizė ir taikymas
 • Kolegialaus vertinimo rezultatų panaudojimas tobulinant profesinę veiklą
 • Instrumentai mokyklos veiklos kokybei įsivertinti ir tobulinti (pamokų stebėjimo užduočių pavyzdžiai, pamokų stebėjimo protokolai)

Skaityti daugiau: Suaugusiųjų mokymo įstaigų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo mokymai