• Suaugusiųjų savaitės akimirka

 • Atostogos...

 • Katino dienos...

 • Tolerancija

 • Suaugusiųjų savaitė

Vilkaviškio r. Giedrių jaunimo ir suaugusiųjų mokykla

Projektas „Profesijos ir suaugusiųjų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo sistemos plėtra“ (Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-01-0001)

Suaugusiųjų mokymo įstaigų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo mokymai

Mokymų „Kolegialus vertinimas“, kuriuos birželio 28-29 dienomis Klaipėdoje vedė lektorė dr. Gintautė Žibėnienė, metu aptarėme tokias temas:

 • Kolegialus vertinimas: patirtinis aspektas. Besimokančių bendruomenė ir kolegialus vertinimas, kaip svarbūs ugdymo kokybės užtikrinimo ir geros mokyklos komponentai
 • Kolegialaus vertinimo taikymas kituose švietimo sistemos sektoriuose ir šalyse: modeliai, vertinimo sritys ir metodai
 • Kolegialaus vertinimo organizavimas
 • Kolegialaus vertinimo eigos etapai ir vykdymas
 • Kolegialaus vertinimo metu gautos informacijos analizė ir taikymas
 • Kolegialaus vertinimo rezultatų panaudojimas tobulinant profesinę veiklą
 • Instrumentai mokyklos veiklos kokybei įsivertinti ir tobulinti (pamokų stebėjimo užduočių pavyzdžiai, pamokų stebėjimo protokolai)

Skaityti daugiau: Suaugusiųjų mokymo įstaigų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo mokymai

Marijampolėje vyko Marijampolės regiono mokinių mobiliųjų bendrovių paroda-mugė. Parodą aplankė ir mūsų mokiniai. Jie turėjo galimybę susipažinti su mokinių verslo galimybėmis, pabendrauti su mokiniais, kurie sukūrė savo bendroves. Be to buvo puiki proga įsigyti savo bendraamžių sukurtą suvenyrą. 

Skaityti daugiau: MMB parodoje-mugėje