PROJEKTO „ALTERNATYVUSIS UGDYMAS“

STAŽUOTĖ ROSTOKE (VOKIETIJOS RESPUBLIKA)

Sausio 20 dieną 25 žmogelių grupė, vykstanti į  jaunimo mokyklų pagalbos vaikui specialistų stažuotę Rostoke, rinkosi Vilniaus aerouoste. Beveik visi atvykom anksčiau nurodyto laiko, nes buvome iš skirtingų Lietuvos kampelių. Susibūriavom. Kalbėt pradėjom. Pamatėm grupės vadovę Simoną, kuri, iškėlusi plakatą su pavadinimu ROSTOKAS, laukė mūsų.  Ilgai netrukę prisistatėm, bilietėlius gavom ir nuskubėjom kontrolę pereiti. Kai kam sekėsi, greit ir be kliūčių ėjo, kai kam aparatas pypė. Bet galų gale visi susirinkom plieninio paukščio laukti.

Sulaukėme.

Ir per pusantros valandos buvome nuskraidinti į Tegel oro uostą Berlyne....

plačiau čia..