• Suaugusiųjų savaitės akimirka

  • Pažintis su profesija

  • Europos kalbų diena

  • Mokytojai taip pat mokosi

  • Suaugusiųjų savaitė

Vilkaviškio suaugusiųjų ir jaunimo mokykla

Mokymosi pasiekimų pažymėjimų išdavimas:
 

2013 m. birželio 27 d. 13 val.

Nesuspėję atsiimti išsilavinimo pažymėjimų,

galės tai padaryti 2013 m. rugpjūčio 30 d. nuo 9 val. iki 12 val.