Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams įvertinti pakvietėLietuvos bendrojo lavinimo mokyklas minėti Birželio 14-ąją, Gedulo ir vilties dieną.

Šiemet minėsime 72-ąsias pirmųjų trėmimų metines, kuomet per vieną savaitę iš Lietuvos buvo ištremta apie 17 500 žmonių.

Atsiliepdami į pilietinę iniciatyvą „Vilties medis“, Giedrių jaunimo ir suaugusiųjų mokyklos mokiniai kartu su įvairių dalykų mokytojais gilinosi į tremties istoriją, skaitė tremtinių atsiminimus, bendravo su tremtį menančiais žmonėmis.

Vyresniųjų klasių mokiniai užrašė ir perskaitė labiausiai įsiminusias tremtinių pasakojimų mintis, išsakė savo įspūdžius. Mažesnieji ieškojo tremties vietų žemėlapyje, gamino gėles Vilties medžiui.

Birželio 4-tąją mokyklos atstovai lankėsi Vilkaviškio geležinkelio stotyje, kuri mena ne vieną tremties istoriją, nes būtent iš čia tremties keliu iškeliavo daugiausia Lietuvos žmonių... Mokiniai ir mokytojai pagerbė tremtinių atminimą - prie Koplytstulpio tremtiniams atminti uždegė atminimo žvalelę, padėjo lauko gėlių...

Netradicinėje integruotoje pamokoje, kurią vedė istorijos, matematikos, tikybos, lietuvių ir rusų kalbos mokytojos, mokiniai susipažino su „Misija-Sibiras“ dalyvių vaizdo dienoraščiais, puošė VILTIES MEDĮ, simbolizuojantį tautos stiprybę, žmonių gebėjimą nepalūžti okupacijos sąlygomis. Mokyklos bibliotekoje tremties knygų parodėlė...

vilt medis 8

vilt medis 9

vilt medis 10

vilt medis 14

vilt medis 15

vilt medis 19

vilt medis 22

VILTIES MEDIS 7

VILTIES MEDIS 1

VILTIES MEDIS 5

vilt medis 27

vilt medis 29