• Suaugusiųjų savaitės akimirka

  • Pažintis su profesija

  • Europos kalbų diena

  • Mokytojai taip pat mokosi

  • Suaugusiųjų savaitė

Vilkaviškio suaugusiųjų ir jaunimo mokykla

Priimame prašymus: į 5 – 10 jaunimo klases ir 

5 – 12 suaugusiųjų klases mokytis vakariniu būdu ir neakivaizdžiai.

kur liet ateiti ico

Mokykla dalyvauja projekte „Jaunimo mokyklų aplinkos pritaikymas“ 

Projekto lėšomis atnaujinama mokyklos bazė, kad mokiniai turėtų įvairiapusiam  ugdymui ir ikiprofesiniam mokymui skirtų mokymo priemonių.

TODEL MŪSŲ MOKYKLOJE JŪS KARTU IŠMOKSITE PROFESIJOS PAGRINDŲ. Patyrę profesijos mokytojai supažindina su automobilių vairavimo ir priežiūros pagrindais, statybininko - apdailininko, kulinaro - konditerio arba dekoratyvinės kosmetikos specialisto/visažisto darbu.

Jaunimo klasėse gali mokytis norintys įgyti arba pagilinti dalyko(-ų) žinias, pakartotinai mokytis pasirenkamųjų dalykų, pasirengti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrai, o taip pat n e b a i g u s ie ji pagrindinio ugdymo programos (turintys neigiamų metinių pažymių) bei siekiantys mokytis tik tų dalykų, kurių anksčiau nebuvo ugdymo programoje

16-os metų ir vyresnius asmenis, siekiančius įgyti išsilavinimą, kviečiame mokytis suaugusiųjų klasėse. Atsižvelgdami į kiekvieno moksleivio individualius pageidavimus, siūlome rinktis neakivaizdinę arba vakarinio mokymosi formą.

(Nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. B – TS – 269 komplektuojama vienuolikta suaugusiųjų klasė; 2014-2015 m. m. suaugusiųjų mokymas bus organizuojamas pagal suaugusiųjų vidurinio ugdymo programą (11 – 12 klasėse).

 Prašymai priimami raštinėje darbo dienomis nuo 9.00 iki 14.00 val. Telefonas pasiteirauti (8 342) 31112 Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 (Rašant prašymą reikia turėti būsimo mokinio asmens dokumenta bei išeito mokslo pažymėjimą).

Daugiau informacijos galite gauti užėję į mokyklą, paskambinę kontaktuose nurodytais telefonais arba elektroniniu paštu bei mokyklos tinklapyje http://www.giedriai.vilkaviskis.lm.lt/


1.Moksleivių priėmimas ir išvykimas, klasių komplektavimas:

1.1. iš kitų mokyklų bei kitų Respublikos vietovių mokiniai priimami į mokyklą vadovaujantis teritoriniu principu arba prašymu pareiškę norą lankyti mokyklą;

1.2. atvykstantys į mokyklą nauji mokiniai privalo pristatyti šiuos dokumentus: tėvų prašymą (neturintys 16 m.), išeito mokslo pažymėjimą ir (jeigu atvyksta mokslo metų eigoje) pažymą apie žinių įvertinimą;

1.3. priėmimą vykdo direktorius;

1.4. priimant mokinį į mokyklą, sudaroma rašytinė sutartis, kurią pasirašo mokyklos direktorius (iš vienos pusės) ir mokinys (16 m. ir vyresnis) (iš kitos pusės).

Jei mokinys jaunesnis nei 14 metų, sutartis sudaroma su tėvais (globėjais).

Nuo 14 iki 16 metų – sutartis sudaroma su mokiniu, gaunant tėvų sutikimą;

1.5. mokinių atvykimas įregistruojamas alfabetinėje knygoje ir klasės žurnale;

1.6. mokykla išsiunčia pranešimą į mokyklą, iš kurios atvyko mokinys;

1.7. apie mokinio išvykimą padaromas įrašas alfabetinėje knygoje ir klasės žurnale;

1.8. mokykloje komplektuojamos 5-10 klasės vadovaujantis Jaunimo mokyklųkoncepcija; patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. ISAK-2549.

1.9. nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. vadovaujantis Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2010-06-30 sprendimu Nr. B mokykloje komplektuojamos 18 metų ir vyresnių suaugusiųjų grupės, mokytis pagal pagrindinio ugdymo programas.

1.10. Nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. B – TS – 269 komplektuojama vienuolikta suaugusiųjų klasė; 2014-2015 m. m. suaugusiųjų mokymas bus organizuojamas pagal suaugusiųjų vidurinio ugdymo programą (11 – 12 klasėse).