• Suaugusiųjų savaitės akimirka

  • Pažintis su profesija

  • Europos kalbų diena

  • Mokytojai taip pat mokosi

  • Suaugusiųjų savaitė

Vilkaviškio suaugusiųjų ir jaunimo mokykla

2013 m. kovo 18 d.

Mokinių ir mokytojų supažindinimas "Savaitės be patyčių" veiklos planu. Patyčių, kaip reiškinio atpažinimas, priežastys, pasekmės.

kovo 19 d.

Pleneras "Piešiame draugystę" (dalyvaus visi norintys mokiniai ir mokytojai).

kovo 20 d.

Gerumo diena (10 kl. mokiniai su ikiprofesinio rengimo mokytoja kepa draugystės pyragą ir su palinkėjimais vaišina mokinius ir mokyklos bendruomenės narius).

kovo 21 d.

Diplomatijos diena (psichologė praves grupinį užsiėmimą apie teigiamų savybių radimą kituose žmonėse ir konstruktyvų konfliktų sprendimą).

kovo 22 d.

Plakato "Būk mano draugas" kūrimas klasėse.

 be patyciu2013 1

be patyciu2013 2

be patyciu2013 3

be patyciu2013 4