• Suaugusiųjų savaitės akimirka

  • Atostogos...

  • Katino dienos...

  • Tolerancija

  • Suaugusiųjų savaitė

Vilkaviškio r. Giedrių jaunimo ir suaugusiųjų mokykla

 Vaikų socializacijos programų rėmimo projektas

Vasaros poilsio stovykla

Gyvoji versmė

2012m. birželio 11 – 15 d.

stovykl12 icoStovyklaudami mokiniai galėjo atviriau bendrauti įvairiais jiems rūpimais klausimais, atskleidė savo talentus, susipažino su problemų sprendimo būdais.

Keliaudami mokiniai galėjo įgyti turizmo įgūdžių, aplankė dar jiems nepažįstamas vietas, praplėtė savo akiratį, sustiprėjo fiziškai.

Mokyklos stovykloje vedamų popiečių metu, sportuojant, žaidžiant, iškylaujant mokiniai turėjo progos pabendrauti. Vaikai apžvelgė savo naują patirtį ir pasimokė vieni iš kitų. Mokytojai taip pat, sužinojo daugiau apie mokinių tarpusavio santykius, pasidalino patirtimi ir išreiškė susidomėjimą glaudesniu bendradarbiavimu ateityje. Mokytojai pripažįsta, kad keičiasi ir jų pačių požiūris į mokinius bei ugdymo procesą,  naujai pažvelgia į savo mokinius ir pastebi jų neatskleistus gebėjimus bei praturtina savo profesinę praktiką naujais, kūrybiškais metodais.

Stovyklos turinys:

Kūrybinės, meninės, sportinės užduotys;

Žygis į gamtą po Vilkaviškio raj. Giedrių ir D. Šelvių apylinkes. Aplankyta A. Vaičiulaičio tėviškė, supažindinti su Vilkaviškio geležinkelio stoties darbuotojais.

Pokalbiai įvairiomis mokiniams rūpimomis temomis;

Konkursai ir sportinės varžybos;

Išvyka į pramogų parką „Tarzanija“ Alytaus rajone:

Laipynės medžių trasomis, batuto kalneliai.

Edukacinė programa - pažintis su Vidzgirio botaniniu draustiniu. 

Programos metu vaikai turėjo galimybę pabūti gamtoje, papildė  istorijos, biologijos, geografijos ir kt. žinias.

Projektą vykdysime ir kitais mokslo metais.

stovykl12 1

stovykl12 2

stovykl12 3

stovykl12 4

stovykl12 5