• Suaugusiųjų savaitės akimirka

  • Atostogos...

  • Katino dienos...

  • Tolerancija

  • Suaugusiųjų savaitė

Vilkaviškio r. Giedrių jaunimo ir suaugusiųjų mokykla

kvietimas1suaug resize

 

2018 metų suaugusiųjų mokymosi savaitė „Lietuva mokosi: iš praeities į ateitį“

2018 m. lapkričio 19-25 dienomis Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija kviečia švietimo,

kultūros ir meno, verslo įstaigas, institucijas, organizacijas ir visus suaugusiuosius kurti

MOKYMOSI šventę - devynioliktąją suaugusiųjų mokymosi savaitę

„Lietuva mokosi: iš praeities į ateitį“.

Suaugusiųjų mokymosi savaitę skiriame atkurtos Lietuvos šimtmečiui.

Iš praeities... Dedu pastangas išauklėti kultūringus, susipratusius savo šalies piliečius, nors tamsumas jų tarpe tiesiog pasakiškas. Dažnai susiduri su tokiu nežinojimu nieko net apie mus pačius, kad krenti kaip iš dangaus. Sąvokos tauta, tikyba, valstybė... tai vis it pasakos apie geležinį vilką...

Šiandien... Mokymosi džiaugsmo įvairovė yra begalinė. (Aurimas M. Juozaitis, interviu LRT laidai, 2015 m.) Pasižvalgykime po šią dieną ir susimąstykime, kodėl tyrimų rezultatai vis dar rodo, kad mūsų, besimokančiųjų, tėra tik 6 procentai? Apsižvalgykime: aš mokausi, tu mokaisi, jis, ji – nejaugi nesimoko? Pakvieskime juos pasimokyti kartu – šiandien, dabar, čia. Parodykime jiems, kad mokymasis tai ne tik sėdėjimas klasėje, auditorijoje, už mokyklinio suolo. Atraskime mokymosi įvairovę: nuo realių ar įsivaizduojamų pažintinių kelionių iki robotų konstravimo, nuo mokymosi šokti iki fantastinių istorijų kūrimo... Ši suaugusiųjų mokymosi savaitė būtent tam ir skirta – atrasti, nustebti, pažadinti savo smegenų ląsteles ir priversti jas šokti!

Į ateitį... Jeigu mokydamiesi jūs išmokote tik išmokti [...], taip ir praleisite likusį gyvenimą besimokydami – apie viską, ką tik norite[...], tik ne apie save. Kažkas jus žiauriai apgavo, nes įtikino, kad apie save galėsite pagalvoti vėliau... Išaiškės, kad [...] mokantis – pirmiausia ir svarbiausia – yra sužinoti apie save, suprasti save ir sugalvoti, ką su savimi daryti.

Susimąstykime: kokie norime būti patys? Kokius norime matyti savo vaikus ir anūkus? Kokią norime matyti savo tautą ir valstybę? Pradėkime nuo savęs. Pradėkime dabar. Norime būti laimingi? Pradėkime mokytis būti laimingi šiandien! Išmoksime būti laimingi mes, bus laimingi ir mūsų vaikai, ir jų vaikai. Bus sveikesnė mūsų tauta. Turime svajonę, kuriai įgyvendinti iki šiol neradome laiko? Pradėkime ją įgyvendinti šiandien! Realizuosime visi po vieną svajonę, kokia puošni taps mūsų Lietuva. Norime pradėti verslą? Šiandien pradėkime mokytis verslumo. Verslūs mes – versli ir klestinti mūsų valstybė.

Nedvejodami apsispręskime „Laikas mokytis. Dabar!“ ir įsijunkime į Savaitės judėjimą!

Eil. nr.

Veikla (pavadinimas)

Vieta

Atsakingas

1.

Paskaita tema „Vyresnių suaugusiųjų mokymosi svarba“

Giedrių jaunimo ir suaugusiųjų mokykla

TAU vadovė

D. Šileikienė

2.

Paskaita tema „Socialinio draudimo sistema. Ką turi žinoti?

Giedrių jaunimo ir suaugusiųjų mokykla

Sodros direktorė

S. Čiuplienė

3.

Kūrybiškumo kampelis „Ateik, pabandyk, pasilik ilgiau...“

Giedrių jaunimo ir suaugusiųjų mokykla

psichologė

J. Lekavičienė

4.

Mokymosi vakarienė

„Etnografiniai valgiai“

Giedrių jaunimo ir suaugusiųjų mokykla

ikiprofesinio ugdymo mokytoja

L. Mieldažytė

5.

Menų fabrikas-paroda „Audimo raštai“

Giedrių jaunimo ir suaugusiųjų mokykla

etikos mokytoja

J. Blažukienė