• Suaugusiųjų savaitės akimirka

  • Atostogos...

  • Katino dienos...

  • Tolerancija

  • Suaugusiųjų savaitė

Vilkaviškio r. Giedrių jaunimo ir suaugusiųjų mokykla

Projektas „Profesijos ir suaugusiųjų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo sistemos plėtra“ (Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-01-0001)

Suaugusiųjų mokymo įstaigų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo mokymai

Mokymų „Žinių vertinimas ir tiriamoji kompetencija“, kuriuos rugsėjo 27-28 dienomis Trakuose vedė lektorė dr. Gintautė Žibėnienė, metu aptarėme tokias temas: suaugusių mokinių žinių vertinimo metodų parinkimas, svarbi asmens pasiekimų ir pažangos vertinimo dalis – refleksija, įsivertinimo (žodiniai, vaizdiniai, praktiniai) metodai, taikomieji tyrimai bei jų pritaikymas andragogo veikloje, statistinė duomenų analizė, antriniai duomenų šaltiniai ir kt.

                Dviejų dienų mokymuose dalyviai buvo supažindinti su žinių vertinimo metodais, kuriuos pati dėstytoja yra sukūrusi ar patobulinusi, praktiškai išbandžiusi ir kartu su dėstytoja Valdone Indrašiene sudėjusi į knygą „Šiuolaikinė didaktika“, kurios tikslas – pateikti šiuolaikinę didaktiką kaip mokymosi proceso organizavimo pagrindą, ugdymo mokslo ir praktikos sintezę. Ačiū dėstytojai už informatyvią paskaitą, įdomią praktinę veiklą, šiltą bendravimą.

             l.e.p. direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Šneiderienė

trakai 1

trakai 1 1

trakai 3

trakai 4

trakai 2