• Suaugusiųjų savaitės akimirka

 • Atostogos...

 • Katino dienos...

 • Tolerancija

 • Suaugusiųjų savaitė

Vilkaviškio r. Giedrių jaunimo ir suaugusiųjų mokykla

Projektas „Profesijos ir suaugusiųjų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo sistemos plėtra“ (Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-01-0001)

Suaugusiųjų mokymo įstaigų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo mokymai

Mokymų „Kolegialus vertinimas“, kuriuos birželio 28-29 dienomis Klaipėdoje vedė lektorė dr. Gintautė Žibėnienė, metu aptarėme tokias temas:

 • Kolegialus vertinimas: patirtinis aspektas. Besimokančių bendruomenė ir kolegialus vertinimas, kaip svarbūs ugdymo kokybės užtikrinimo ir geros mokyklos komponentai
 • Kolegialaus vertinimo taikymas kituose švietimo sistemos sektoriuose ir šalyse: modeliai, vertinimo sritys ir metodai
 • Kolegialaus vertinimo organizavimas
 • Kolegialaus vertinimo eigos etapai ir vykdymas
 • Kolegialaus vertinimo metu gautos informacijos analizė ir taikymas
 • Kolegialaus vertinimo rezultatų panaudojimas tobulinant profesinę veiklą
 • Instrumentai mokyklos veiklos kokybei įsivertinti ir tobulinti (pamokų stebėjimo užduočių pavyzdžiai, pamokų stebėjimo protokolai)

Mokymų dalyviai (12 mūsų mokyklos mokytojų ir mokytojai iš Šilutės bei Panevėžio mokyklų) buvo supažindinti su kolegialaus vertinimo metodais ir etapais (savęs ir kolegų vertinimu, ataskaitomis ir gautų rezultatų panaudojimu tobulinant profesinę veiklą), turėjo galimybę praktiniu būdu išbandyti save vertintojo ir vertinamojo vaidmenyse ir tokiu būdu praktiškai išbandyti kolegialaus vertinimo metodus. Taip pat vaizdžiai buvo pristatyta kitų šalių ir kitų sektorių kolegialaus vertinimo patirtis.

Išties puikius ir svarius (192 kvalifikacijos kėlimo valandos) mokymus suderinome su kultūrine-pažintine programa: Mažosios Lietuvos istorijos muziejus, Kalvystės muziejus, Pilies muziejus, Delfinariumas, Lietuvos jūrų muziejaus ekspozicijos, Klaipėdos senamiestis, Teatro aikštė.

 

         l.e.p. direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Šneiderienė        

mokymai2018 06 2

mokymai2018 06 1

mokymai2018 06 3

mokymai2018 06 4