• Suaugusiųjų savaitės akimirka

  • Pažintis su profesija

  • Europos kalbų diena

  • Mokytojai taip pat mokosi

  • Suaugusiųjų savaitė

Vilkaviškio suaugusiųjų ir jaunimo mokykla

Birželio 2 d. Vilkaviškio rajono Giedrių jaunimo ir suaugusiųjų mokykla dalyvavo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro ketvirtus metus inicijuojamoje visuotinėje atvirų durų dienoje  ,,Šok į tėvų klumpes“.

Iniciatyvos tikslas – aplankyti savo tėvų, artimųjų ar pačių suaugusiųjų mūsų mokyklos mokinių darbo aplinką ir susipažinti su jų profesine veikla.  Mūsų mokyklai ypač svarbus profesinis veiklinimas, tad jį vykdome visus mokslo metus. Birželio 2-oji tarsi vainikuoja šias veiklas.

Lankytasi Kauno medienos technologijų ir baldų gamybos centre, Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centre, profesinio veiklinimo renginyje #SWITCH!, Marijampolės regiono mobilių bendrovių mugėje, Vilkaviškio ledų fabrike, Vilkaviškio konservų fabrike, o birželio 2 d. veiklas baigėme apsilankydami UAB „Rytas“, kur susipažinome su žemės ūkio technikos padangų montuotojo darbu.

Iniciatyvoje dalyvavo 9-10 jaunimo bei 8-12 suaugusiųjų klasių mokiniai. Jiems talkino l.e.p. direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Šneiderienė bei ikiprofesinio ugdymo mokytojai Lina Mieldažytė ir Edvardas Belevičius.

Džiaugiamės, kad turėjome galimybę aplankyti įmones ir įstaigas, kurios mielai priėmė ir supažindino su vykdoma veikla, profesinėmis ir karjeros galimybėmis bei teikiamomis paslaugomis.

l.e.p. direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Šneiderienė

2018 06 13 1

2018 06 13 2

2018 06 13 3