• Suaugusiųjų savaitės akimirka

  • Pažintis su profesija

  • Europos kalbų diena

  • Mokytojai taip pat mokosi

  • Suaugusiųjų savaitė

Vilkaviškio suaugusiųjų ir jaunimo mokykla

VILKAVIŠKIO SUAUGUSIŲJŲ IR JAUNIMO MOKYKLOS DALYKŲ MOKYTOJŲ METODINĖS TARYBOS 2020-2021 M. M. VEIKLOS PLANAS2020-2021 M. M. VEIKLOS PLANAS

VILKAVIŠKIO SUAUGUSIŲJŲ IR JAUNIMO MOKYKLOJE VEIKIANČIOS KOMISIJOS

VILKAVIŠKIO SUAUGUSIŲJŲ IR JAUNIMO MOKYKLOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO ORGANIZAVIMO KARANTINO METU

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUO 2020 M. LAPKRIČIO 3 D. NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS

VILKAVIŠKIO SUAUGUSIŲJŲ IR JAUNIMO MOKYKLOS ORGANIZACINĖ VALDYMO STRUKTŪRA

VILKAVIŠKIO SUAUGUSIŲJŲ IR JAUNIMO MOKYKLOS NUOSTATAI

 

Direktoriaus įsakymas dėl 2019-2020 m.m. ir 2020-2021 m.m. ugdymo plano pakeitimo.

 

VILKAVIŠKIO R. GIEDRIŲ JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLOS 2019 M. VEIKLOS ATASKAITA

 

Mokyklos vadovo ataskaita už 2019 m       

 

VILKAVIŠKIO R. GIEDRIŲ JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL TECHNOLOGIJŲ MOKYKLINIO BRANDOS EGZAMINO DARBŲ PRISTATYMO IR VETRINIMO   

 

VILKAVIšKIO R. GIEDRIŲ JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL 2020 METŲ LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS VYKDYMO IR VERTINIMO

 

SPRENDIMAS
DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI VILKAVIŠKIO R. KYBARTŲ SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLĄ, PRIJUNGIANT JĄ PRIE VILKAVIŠKIO R. GIEDRIŲ JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLOS, IR PRITARIMO REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠUI

 

Ugdymo plano 5.1.3 punkto pakeitimas ir ugdymo proceso vykdymas nuotoliniu būdu. 

        

2019–2020 IR 2020–2021 MOKSLO METŲ VILKAVIŠKIO R. GIEDRIŲ JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLOS PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO PLANAS

 Mokykloje sudarytos komisijos 2019-2020 m.m.

Mokyklos vadovo ataskaita už 2018 m

 

          VILKAVIŠKIO R. GIEDRIŲ JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLOS 2019-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS, II dalis

 

2017–2018 IR 2018–2019 MOKSLO METŲ VILKAVIŠKIO R. GIEDRIŲ JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLOS PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO PLANAS

VILKAVIŠKIO R. GIEDRIŲ JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLOS 2017-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS

 

2015-2016 IR 2016-2017 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO PLANO PAPILDYMAS 2017-01-25

2015-2016 IR 2016-2017 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO PLANO PAPILDYMAS 2016-09-30

2015-2016 IR 2016-2017 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO PLANO PAPILDYMAS 2016-09-01

 

2016 METŲ VEIKLOS PLANAS

 

VILKAVIŠKIO R. GIEDRIŲ JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLOS NUOSTATAI (PATVIRTINTA Vilkaviškio  rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės mėn. 27 d. sprendimu Nr. B-TS-402)

 

 2015 – 2017 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

 

VILKAVIŠKIO R. GIEDRIŲ JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLOS 2015-2016 IR 2016-2017 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO PLANAS

VILKAVIŠKIO R. GIEDRIŲ JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLOS SUAUGUSIŲJŲ VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS AKREDITACIJA

MOKYKLOS NUOSTATAI

 

 2015 METŲ VEIKLOS PLANAS

 

2012 – 2014 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

 

2014 METŲ VEIKLOS PLANAS

 2013 - 2014 ir 2014 - 2015 m. m. ugdymo planas

 

VILKAVIŠKIO R. GIEDRIŲ JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLOS ORGANIZACINĖ VALDYMO STRUKTŪRA