• Suaugusiųjų savaitės akimirka

  • Pažintis su profesija

  • Europos kalbų diena

  • Mokytojai taip pat mokosi

  • Suaugusiųjų savaitė

Vilkaviškio r. Giedrių jaunimo ir suaugusiųjų mokykla

Nuo 2012 metų rugsėjo mėnesio mokykloje pradėjo veikti „Jaunųjų fotografų“ būrelis. Užsiėmimai vyksta vieną kartą per savaitę. Jam vadovauja socialinis pedagogas Audrius Pušinaitis. Būrelyje mokiniai susipažįsta su fotografija, mokosi naudotis foto aparatu taikant foto kompozicijos dėsnius, naudojant fotografinės raiškos priemones. Vėliau nuotraukos aptariamos, dalinamasi įspūdžiais, mokomasi išsakyti ir apginti savo nuomonę. Užsiėmimų metu mokomasi fotografuoti skaitmeniniu fotoaparatu, apdoroti nuotraukas kompiuteryje. Vaikai lavina ir turtina savo vaizduotę, stebi ir fiksuoja savaip matomą pasaulį. Tai puiki galimybė kurti ir realizuoti kūrybines ambicijas.

Pasirinkę „Jaunųjų fotografų“ būrelį, mokiniai įgis pagrindinių fotografavimo įgūdžių ir galės juos praktiškai pritaikyti fotografuodami savo šeimos, klasės ar kitus aktualius įvykius.

Išmokę fotografuoti, mokiniai gebės tvarkyti nuotraukas kompiuteriu, sukurti nuotraukomis iliustruotą savo puslapį interneto svetainėje, išmoks demonstruoti nuotraukas projekcinėmis priemonėmis, rengti meniškai įtaigius savo darbų pristatymus, perteikti aplinkinio pasaulio grožį ir įvairovę, įgis praktinių fotografavimo ir nuotraukų darymo žinių, taip pat fotografiją galės pritaikyti įvairiose savo veiklos srityse: puošdami interjerą mokykliniais foto stendais, reklamuodami savo mokyklą, rengdami reklaminius lankstinukus, apipavidalindami vizualinę informaciją.

Būrelio vadovas su mokiniais sukūrė „Jaunųjų fotografų“ būrelio puslapį Facebook tinklalapyje, čia bus talpinamos mokinių fotografijos. Maloniai prašome užsukti ir pakomentuoti esamas fotografijas.

http://www.facebook.com/giedriu.fotografai?ref=ts&fref=ts