• Suaugusiųjų savaitės akimirka

  • Pažintis su profesija

  • Europos kalbų diena

  • Mokytojai taip pat mokosi

  • Suaugusiųjų savaitė

Vilkaviškio suaugusiųjų ir jaunimo mokykla

SOCIALINIO PEDAGOGO VEIKLOS APRAŠAS

VILKAVIŠKIO  SUAUGUSIŲJŲ  IR JAUNIMO MOKYKLOS SOCIALINIO PEDAGOGO VEIKLOS PLANAS 2020–2021 M. M.

 SOCIALINIO PEDAGOGO VEIKLOS GAIRĖS

Socialinio pedagogo veiklos tikslas – padėti vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, švietimo įstaigoje, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, mokytis ir augti savarankiškais asmenimis.

Pagrindinės socialinio pedagogo veiklos kryptys:

Veiklos planavimas ir analizė

Socialinių paslaugų organizavimas

Darbas su mokymosi ir elgesio sunkumų turinčiais moksleiviais

Prevencinė veikla

Projektinė veikla

Informacijos sisteminimas ir sklaida

Darbo laiko paskirstymas ir planavimas gali būti keičiamas dėl darbo turinio ypatumo ir pasirinktų darbo metodų ar būdų sudėtingumo.

            Socialinis pedagogas dirba soc. pedagogo kabinete.

Darbo laikas:

Savaitės diena

Kontaktinės valandos

Pietų pertrauka

Nekontaktinės valandos

Pirmadienis

8.00 – 11.30

11.30 – 12.00

12.00 – 15.15

Antradienis

8.00 – 11.30

11.30 – 12.00

12.00 – 15.15

Trečiadienis

-

-

-

Ketvirtadienis

8.00 – 11.30

11.30 – 12.00

12.00 – 15.15

Penktadienis

8.00 – 11.30

11.30 – 12.00

12.00 – 15.15

 Kontaktinės valandos: mokinių, pedagogų, klasės auklėtojų ir kitų specialistų konsultavimas mokykloje.

  Nekontaktinės valandos - mokinių lankymas namuose, konsultacijos su kitais specialistais ne mokykloje, tiriamasis ir organizacinis darbas, individualus šviečiamasis darbas.

Pagrindinės socialinio pedagogo veiklos formos:

Individualus darbas -  konsultacijos, pokalbiai

Susirinkimai, Pasitarimai

Diskusijos

Renginiai, akcijos, konkursai

Projektai

Informacijos sisteminimas ir sklaida