• Suaugusiųjų savaitės akimirka

  • Pažintis su profesija

  • Europos kalbų diena

  • Mokytojai taip pat mokosi

  • Suaugusiųjų savaitė

Vilkaviškio suaugusiųjų ir jaunimo mokykla

Mokyklos l. e. p.  direktorius -

                                                Zigmas Vasaitis

                         . direktorius

l.e.p. direktoriaus pavaduotoja ugdymui -

                        Lina Šneiderienė.