• Suaugusiųjų savaitės akimirka

  • Pažintis su profesija

  • Europos kalbų diena

  • Mokytojai taip pat mokosi

  • Suaugusiųjų savaitė

Vilkaviškio r. Giedrių jaunimo ir suaugusiųjų mokykla

VILKAVIŠKIO R. GIEDRIŲ JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLOS MOKYTOJAI

 

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Dalykas

Kvalifikacinė kategorija

1.

Ofelija Čėsnienė

Istorija

Vyresn. mokytoja

Pilietinis ugdymas

Vyresn. mokytoja

7j - 8j klasių auklėtoja  

2.

Janina Blažukienė

Dorinis ugdymas

Vyresn. mokytoja

3.

Lina Šneiderienė

Lietuvių k.

Vyresn. mokytoja

4.

Liuba Dobiliauskienė

Rusų k.

Mokytoja

5.

Aida Liaudinskienė

Anglų k.

Vyresn. mokytoja

11s - 12s klasių kuratorė  

6.

Mindaugas Janulaitis

Geografija

Mokytojas

Dailė Mokytojas
Technologijos Mokytojas
Gamta ir žmogus Mokytojas
5j - 6j klasių auklėtojas  

7.

Liuda Mikelaitienė

Matematika

Mokytoja metodininkė

9j auklėtoja  

8.

Dalius Ripkevičius

Kūno kultūra

Vyresn. mokytojas

9.

Jolita Vainauskienė

Biologijos

Mokytoja

Fizika

Vyresn. mokytoja

IT Vyresn. mokytoja
Chemija Mokytoja
10j auklėtoja  

10.

 

Vidutė Berteškienė

 

Muzika

Vyresn. mokytoja

Žmogaus sauga

Mokytoja

Neformaliojo ugdymo

Vyresn. mokytoja

7s - 10s klasių kuratorė

Vyresn. mokytoja

11.

Lina Mieldažytė

Technologijos

Mokytoja metodininkė

12.  Deimantė Paršaitienė anglų k.

Vyresn. mokytoja