• Suaugusiųjų savaitės akimirka

  • Atostogos...

  • Katino dienos...

  • Tolerancija

  • Suaugusiųjų savaitė

Vilkaviškio r. Giedrių jaunimo ir suaugusiųjų mokykla

VILKAVIŠKIO R. GIEDRIŲ JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLOS MOKYTOJAI

 

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Dalykas

Kvalifikacinė kategorija

1.

Ofelija Čėsnienė

Istorija

Vyresn. mokytoja

Pilietinis ugdymas

Vyresn. mokytoja

2.

Janina Blažukienė

Dorinis ugdymas

Vyresn. mokytoja

3.

Irena Počepovič

Užsienio k. (vokiečių)

Vyresn. mokytoja

4.

Lina Šneiderienė

Lietuvių k.

Vyresn. mokytoja

9j-10j kl. kuratorė Vyresn. mokytoja

5.

Vilija Lazauskaitė

Rusų k.

Vyresn. mokytoja

Lietuvių k.

Vyresn. mokytoja

6.

Aida Liaudinskienė

Anglų k.

Vyresn. mokytoja

7.

Mindaugas Janulaitis

Geografija

Mokytojas

8.

Liuda Mikelaitienė

Matematika

Mokytoja metodininkė

9.

Audrius Strazdas

Kūno kultūra

Vyresn. mokytojas

10.

Jolita Vainauskienė

Biologijos

Mokytoja

Fizika

Vyresn. mokytoja

IT Vyresn. mokytoja
Chemija mokytoja

11.

 

Vidutė Berteškienė

 

Muzika

Vyresn. mokytoja

Žmogaus sauga

Mokytoja

Neformaliojo ugdymo

Vyresn. mokytoja

Suaugusių klasių kuratorė

Vyresn. mokytoja

12.

Lina Mieldažytė

Technologijos

Mokytoja metodininkė

13.

Edvardas Belevičius

Ikiprofesnis ugdymas (Automobilių remontas)

Vyresn. profesijos mokytojas

14.  Jonas Perliuba dailė Vyresn. mokytojas