• Suaugusiųjų savaitės akimirka

  • Pažintis su profesija

  • Europos kalbų diena

  • Mokytojai taip pat mokosi

  • Suaugusiųjų savaitė

Vilkaviškio suaugusiųjų ir jaunimo mokykla

VILKAVIŠKIO R. GIEDRIŲ JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLOS MOKYTOJAI

 

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Dalykas

Kvalifikacinė kategorija

1.

Ofelija Čėsnienė

Istorija

Vyresn. mokytoja

Pilietinis ugdymas

Vyresn. mokytoja

7j - 8j klasių auklėtoja  

2.

Janina Blažukienė

Dorinis ugdymas

Vyresn. mokytoja

3.

Lina Šneiderienė

Lietuvių k.

Vyresn. mokytoja

4.

Liuba Dobiliauskienė

Rusų k.

Mokytoja

5.

Aida Liaudinskienė

Anglų k.

Vyresn. mokytoja

7s - IVs klasių kuratorė  

6.

Mindaugas Janulaitis

Geografija

Mokytojas

Dailė Mokytojas
Technologijos, ikiprofesinis mokymas Mokytojas

6j klasės auklėtojas
 
 Mokytojas

7.

Liuda Mikelaitienė

Matematika

Mokytoja metodininkė

10j auklėtoja  

8.

Dalius Ripkevičius

Kūno kultūra

Vyresn. mokytojas

9.

Jolita Vainauskienė

Biologijos

Mokytoja

Fizika

Vyresn. mokytoja

IT Vyresn. mokytoja
Chemija Mokytoja
Gamta ir žmogus  Vyresn. mokytoja

10.

Lina Mieldažytė

Technologijos

Mokytoja metodininkė

11.  Deimantė Paršaitienė anglų k.

Vyresn. mokytoja 

muzika Mokytoja
Žmogaus sauga Mokytoja