• Suaugusiųjų savaitės akimirka

  • Pažintis su profesija

  • Europos kalbų diena

  • Mokytojai taip pat mokosi

  • Suaugusiųjų savaitė

Vilkaviškio suaugusiųjų ir jaunimo mokykla

1965 m. Giedrių kaime netoli Vilkaviškio geležinkelio stoties pastatyta Vilkaviškio rajono Geležinkelio stoties aštuonmetė mokykla (čia perkeltos Giedrių ir Geležinkelio stoties pradinės mokyklos, iki tol veikusios privačiuose U. Siaurusaitienės ir V. Alkevičiaus butuose, bei I Giedrių kaime veikusi Simanėliškių pradinė mokykla).

1965 m. rugsėjo 15 d. simbolinis mokyklos raktas įteiktas pirmajai direktorei M. Apanavičienei. Mokyklos varpelis į klases pakvietė 222 mokinius ir 18 mokytojų ( tik 6 su aukštuoju išsilavinimu).

istor ico 18Pirmaisiais mokslo metais mokykloje dirbo daugiausia mokytojai antraeilininkai, o nuo 1966 m. jau dirba nuolatiniai pedagoginiai darbuotojai.

1966 m. į kitą rajoną dirbti išvykusią direktorę laikinai vadavo fizinio lavinimo mokytojas R. Augustinavičius, tais pačiais metais direktoriumi buvo paskirtas A. Petrikaitis (dirbo iki 1969 metų pabaigos). 1970 sausio – rugsėjo mėn. direktorių vadavo pavaduotoja mokymo- auklėjimo reikalams G. Razvadauskienė. 1970–1971 m. m. direktore dirbo K. Bartusevičienė. Vadovai keitėsi, bet mokykloje formavosi draugiškas kolektyvas, mokiniai ne tik siekė žinių, bet ir aktyviai dalyvavo popamokinėje veikloje.

1971 metais mokyklos direktoriumi paskirtas S. Rogovas (dirbo iki 1979 metų). Jam vadovaujant mokykla išaugo ir išgražėjo. Bene pirmoji aštuonmečių mokyklų tarpe ėmė dirbti kabinetine sistema, dirbo 100% pažangumu, mokiniai garsino mokyklą užklasine veikla, ypač sporto pasiekimais. Prie mokyklos sužydėjo gėlynai, pastatyti suoleliai, pradėtas formuoti parkas bei sodas. Sutvarkytas ir mokinių poreikiams pritaikytas mokyklos stadionas, mokykloje turėta minčių įsirengti šiltnamį ir mokyklos valgyklą aprūpinti savo užaugintomis daržovėmis.

istor ico 131972 –1973 m. m. mokykla pervadinta į Giedrių aštuonmetę. 1973–1974 m. m. veikė kino mechanikų būrelis ir kino teatras. Buvo rengiamos teminės filmų dekados ir savaitės. 1975 metais, pasitinkant mokyklos 10- metį, duris atvėrė priestatas, kuriame įrengta sporto salė, direktoriaus, mokytojų kambariai. Mokykla pasipuošė profesionalių dailininkų darbais: išorinė priestato siena –mozaika, priestatas – freska ir vitražu.

Direktorius S. Rogovas aktyviai rūpinosi, kad abipus plento Giedriuose būtų įrengti pėsčiųjų takai, kad mokinių kelias į mokyklą būtų saugesnis.istor ico 12

Mokinių skaičius mokykloje nuolat kito. Daugiausia jų – 260 – buvo 1974–1975 m. m., tada veikė 11 klasių komplektų. Nuo 1977–1978 m. m. mokinių skaičius pradėjo mažėti, nes gyvenvietė nesiplėtė, gyventojų sudėtis taip pat nekito, t. y. mažėjo jaunų šeimų.

1979 – 1980 m. m., direktoriui S. Rogovui perėjus dirbti į Vilkaviškio II-ją vidurinę mokyklą, Giedrių aštuonmetei mokyklai vadovauti paskirta E. Rakauskienė, pavaduotoja dirbo V. Žaliabarštienė.

1984–1985 m. m. mokykloje pradėjo veikti nulinė (parengiamoji) klasė, tačiau bazė ikimokykliniam ugdymui dar nebuvo pritaikyta. Kitais mokslo metais, reaguojant į švietimo skyriaus pastabas, atnaujinta ikimokyklinio ugdymo bazė, klasė pasipuošė dailės mokytojo Jono Perliubos piešiniu.

istor ico 15        1986–1987 m. m. mokykloje komplektuojama 9 klasė, mokslo metus pradėjo 110 mokinių ir 14 mokytojų, keitėsi mokyklos statusas, ji tapo NEPILNA VIDURINE MOKYKLA. Metai pažymėti svariais pasiekimais: mokykla užėmė II-ąją vietą rajono mokyklų lenktyniavime; kraštotyrinė veikla ir būrelio vadovė, lietuvių kalbos mokytoja D. Lozoraitienė, apdovanoti rajono Švietimo skyriaus pagyrimo raštais.

Nuo 1987–1989 m. m kasmet mažėjo mokinių skaičius. 1987–1989 m. m. mokėsi 101, 1988–89 m. m. – 92, 1989–1999 m. m. – 88, 1990–1991 m. m. –75, 1991–1992 m. m. – 76 mokiniai.

1990 kovo 11 d. atkurta Lietuvos nepriklausomybė. Mokyklos mokytojai ir mokiniai džiaugsmingai sutiko šią žinią, iškėlė Lietuvos Trispalvę, dalyvavo šventėse, rengė akcijas, pokalbius, didžiavosi, kad yra istorinių įvykių liudininkai.

1992–1993 mokslo metais komplektuojamos darbinės klasės: į 7 klasę priimami 6, į 8 klasę – 8 mokiniai. Bendras mokinių skaičius 1992–93 m. m. –111, dirbo 15 mokytojų.

1993–1994 m. m. mokyklą baigė I-oji darbinių klasių laida, visi mokiniai įgijo tinkavimo ir mūrininko specialybių ikiprofesinio mokymo kvalifikaciją.

1995–1996 m. m. Giedrių aštuonmetės mokyklos vadovo pareigas perėmė Jonas Perliuba, iki tol dirbęs dailės ir darbų mokytoju.

1998–1999 mokslo metus pradėjo 138 mokiniai ir 19 mokytojų. Įsigytas autobusas, suremontuoti ir naujai įrengti mokyklos vidaus tualetai. 9 klasė nelaikė egzaminų, perkelta į 10 klasę, pasirengta dešimtmečio mokymo įgyvendinimui.

Nuo 1999–2000 m. m. mokykla vadinosi Giedrių pagrindine mokykla ir teikė dešimtmetį išsilavinimą. Mokykloje mokėsi 147 mokiniai, buvo 12 klasių komplektų.

2001–2002 m. m. mokykloje mokėsi 132 pirmų–dešimtų klasių ir 11 priešmokyklinio ugdymo klasės mokinių. Mokytojams ir ypač darbuotojams vėlavo atlyginimai, negauta lėšų mokyklos remontui ir mokymo priemonėms įsigyti. Tačiau naujovės atėjo į mokyklą: sekretorė dokumentus rengė kompiuteriu, mokytojams atlyginimai buvo pervedami į sąskaitas ir atsiimami bankomatuose su banko kortele. Mokinių maitinimo paslaugą ėmė teikti „Kretingos maistas“

2002–2003 m. m. mokyklą pradėta šildyti gamtinėmis dujomis, dėl to pasikeitė kabinetų išdėstymas (virš katilinės negalėjo būti mokymo patalpos, todėl ten įsikūrė mokytojų kambarys).

2004–2005 m. m. K. Pušinaitienė ir A. Pušinaitis parašė projektą ir laimėjo finansavimą mokinių laisvalaikiui vasaros atostogų metu organizuoti, įkurta 10 dienų stovykla „Gyvoji versmė“, kuri tapo tradicine ir organizuojama kasmet. Pradėtas vykdyti mokyklos auditas, analizuotos dvi sritys: 3 (Mokymo ir ugdymo) ir 5 (Etoso).

Nuo 2006–2007 m. m. pavaduotoja dirba V. Kynienė. Mokykloje mokėsi 104 mokiniai. Mokyklos baigimo proga dešimtokų laida padovanojo mokyklai piešinį ant vestibiulio sienos.

2008–2009 m. m. mokyklai suteiktas Jaunimo mokyklos statusas, onuo 2010 m. rugsėjo 1 d., vadovaujantis Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2010-06-30 sprendimu, mokykloje pradėtos komplektuoti 18 metų ir vyresnių suaugusiųjų grupės mokytis pagal pagrindinio ugdymo programas. Mokykla pavadinta Vilkaviškio r. Giedrių jaunimo ir suaugusiųjų mokykla, jojeveikė 6-10 suaugusiųjų klasės, kurių moksleiviai mokėsi neakivaizdiniu būdu. 2011 metais 12 suaugusiųjų baigė dešimtą klasę, tai buvo I-oji suaugusiųjų laida.

2011-2012 m. m. mokykla įsigyja naują mikroautobusą, dalyvauja projektuose ir ženkliai atnaujina mokymo(si) aplinkas. (Plačiau apie projektus skaitykite mokyklos tinklalapyje)

suaug 2014 2 2 

Nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. B – TS – 269 komplektuojama vienuolikta suaugusiųjų klasė; 2014-2015 m. m. suaugusiųjų mokymas organizuojamas pagal suaugusiųjų vidurinio ugdymo programą (11 – 12 klasėse).

 

 

atest ico 15

 

      2015 m. liepos 10 d įteikti  27 brandos atestatai pirmąjai abiturientų laidai.